Bitcoin đã chạm đáy tại 3.100 USD để kết thúc thị trường gấu, nhưng sẽ có một đợt giảm giá lớn trong 10 ngày tới.

0
36

Nhà phân tích tiền điện tử tự xưng là Huyền thoại tiền điện tử gần đây đã cảnh báo các nhà đầu tư rằng tiền điện tử phổ biến nhất thế giới có thể thấy một đợt giảm giá lớn trong 10 ngày tới.

Lịch sử cho thấy Bitcoin có thể đã chạm đáy ở mức 3.100 USD

Nhà phân tích và đồng thời là một trader tiền điện tử có tên CryptoKea đã giải thích lý do tại sao người này nghĩ rằng Bitcoin có thể đã chạm đáy ở mức giá 3.100 USD.

Theo CryptoKea, chỉ số Mayer Multiple được phát triển bởi nhà đầu tư Bitcoin nổi tiếng Trace Mayer hiện tại đang cho biết điều trên.

Bitcoin đã chạm đáy tại 3.100 USD để kết thúc thị trường gấu, nhưng sẽ có một đợt giảm giá lớn trong 10 ngày tới.

4.0 trên 81 đánh giá

Bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here