Bitcoin thiếu các thuộc tính tiền tệ, thuần túy là đầu cơ

0
44
Giống như nhiều đại diện của hệ thống tài chính hiện tại, cựu chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) không mặn mà với Bitcoin. Jean-Claude Trichet đã gọi tiền điện tử là một dạng đầu cơ thuần túy.

Mạnh mẽ chống lại Bitcoin

Bitcoin thiếu các thuộc tính tiền tệ, thuần túy là đầu cơ
4.5 trên 86 đánh giá

Bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here