Chỉ báo Stochastic X2: thêm tín hiệu chính xác. Thêm lợi nhuận và áp dụng vào Binomo

2
512

Chỉ báo Stochastic X2: thêm tín hiệu chính xác. Thêm lợi nhuận và áp dụng vào Binomo

Trong phần trước chúng ta đã nói về cách sử dụng chỉ báo Stochastic. Chúng tôi hy vọng bạn đã áp dụng thành công chỉ báo này.
Chúng tôi gợi ý nên thay đổi cài đặt một chút để nhận được tín hiệu chính xác hơn.

Chiến thuật Stochastic X2 được dựa trên nguyên tắc xác nhận đôi về điểm vào thị trường: đường giai đoạn nhanh và chậm được thiết lập cho cùng một chỉ báo.
Lưu ý! Chỉ phù hợp cho giao dịch trên thị trường đi ngang!

Thiết lập mẫu

Chọn bất cứ thời gian và tài sản nào, giả thiết là sự biến động của thị trường là không đáng kể. Khung thời gian phù hợp nhất cho chiến thuật này là từ 30 giây đến 1 phút.

Thêm 2 chỉ báo Stochastic với thông số cài đặt như sau:

  • Stochastic (slow [chậm]): giai đoạn 21; ngưỡng 20 và 80
  • Stochastic (fast [nhanh]): giai đoạn 9; ngưỡng 20 và 80

Giao dịch TĂNG

1. Chỉ báo stochastic nhanh đang nằm trong vìng quá bán, dưới ngưỡng 20. Hai đường cắt nhau theo hướng đi lên.

2. Chỉ báo stochastic chậm cũng đang nằm trong vùng quá bán, dưới ngưỡng 20. Hai đường cắt nhau theo hướng đi lên.

Chỉ báo Stochastic X2: thêm tín hiệu chính xác, thêm lợi nhuận
Chỉ báo Stochastic X2: thêm tín hiệu chính xác, thêm lợi nhuận

Khi cả hai chỉ báo đều xác nhận điểm vào, hãy thực hiện giao dịch TĂNG vào cây nến tiếp theo trong từ 2-5 phút.

Giao dịch GIẢM

1. Chỉ báo Stochastic nhanh đang nằm trong vìng quá mua, trên ngưỡng 80. Hai đường cắt nhau theo hướng đi xuống.

2. Chỉ báo Stochastic chậm cũng đang nằm trong vùng quá mua, trên ngưỡng 80. Hai đường cắt nhau theo hướng đi xuống.

Chỉ báo Stochastic X2: thêm tín hiệu chính xác, thêm lợi nhuận
Chỉ báo Stochastic X2: thêm tín hiệu chính xác, thêm lợi nhuận

Khi cả hai chỉ báo đều xác nhận điểm vào, hãy thực hiện giao dịch GIẢM vào cây nến tiếp theo trong từ 2-5 phút.

Lưu ý! Nếu hai chỉ báo này xác nhận điểm vào thị trường theo cách nối tiếp nhau chứ không phải đồng thời, thì giao dịch sẽ có rủi ro hơn.

Khuyến nghị:

Sử dụng phân tích nến (hình dạng và biểu đồ nến) để lọc tín hiệu.

Để xác định điểm bắt đầu của xu hướng, hãy thêm chỉ báo Đường trung bình động vào biểu đồ hoặc chỉ báo ADX

Chỉ báo Stochastic X2: thêm tín hiệu chính xác. Thêm lợi nhuận và áp dụng vào Binomo
5 trên 260 đánh giá

2 Bình luận

    • Đó là hệ số tính toán thôi bạn. Bình thường thì hệ thống đã chuẩn rồi. Nên bạn không cần phải thay đổi

Bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here