Chỉ báo Xung Lượng DC trong các giao dịch trung hạn và dài hạn và áp dụng vào Binomo

0
528

Chỉ báo Xung Lượng DC trong các giao dịch trung hạn và dài hạn và áp dụng vào Binomo

Chỉ báo Xung lượng sẽ hữu ích. Cho những người muốn kết thúc các giao dịch trung hạn và dài hạn. Chỉ báo Xung Lượng phản ánh những thay đổi trong tỉ lệ biến động giá. Chỉ báo này không quá khó nên những người mới bắt đầu. Cũng có thể tìm hiểu một cách dể dàng.

Về cơ bản, chỉ báo này dựa trên sự nhận diện phân kỳ. Và hội tụ giá thường thấy trên thị trường. Chỉ báo Xung Lượng có độ tin cậy khá cao. Nên công sức của bạn chắc chắn sẽ không uổng phí!

Thiết lập mẫu hình

Khung thời gian:30 giây-5 phút

Các công cụ:

  • Xung Lượng: period 5
  • Ray
  • Horizontal

Giao dịch LÊN

Chuyển động giá đi xuống. Vào lúc này, chỉ báo Xung lượng đang ở dưới mức 0.00. Nhưng lại chuyển động theo hướng của nó, ví dụ: giá đang tăng lên. Đây là những điều kiện cần thiết để dự báo xu hướng lên.

Hãy quan sát kỹ hơn vào thời điểm bạn muốn chốt một giao dịch.

1. Chúng ta đợi chỉ báo Xung lượng hình thành 2 đỉnh (các điểm cực tiểu) trên đồ thị. Và điểm cực tiểu thứ 2 được hình thành trên điểm thứ nhất, tuy nhiên vẫn ở dưới ngưỡng 0.00.

2. Chúng ta dẫn đường (ray) từ trái sang phải, đi qua nhữngđiểm cực tiểungay trên chỉ báo Xung lượng. Về cơ bản, chúng ta có được một đường chỉ báo đi lên.

3. Trên đồ thị giá chúng ta tạo nên một đường dựa trên các điểm cực tiểu, tương ứng với các điểm cực tiểu trên chỉ báo. Chúng ta cũng có được một đường xu hướng nhưng là đường chỉ báo xu hướng đi xuống.

4. Nếu các đường sau khi hình thành gặp nhau tại một điểm, thì đây được gọi là “điểm hội tụ”, có nghĩa là sắp có một sự điều chỉnh về giá hoặc thậm chí giá sẽ đảo chiều đi lên. Góc của điểm hội tụ càng lớn thì càng có khả năng diễn ra sự đảo chiều và sự đảo chiều này sẽ càng mạnh mẽ hơn.

Chỉ báo Xung Lượng DC trong các giao dịch trung hạn và dài hạn
Chỉ báo Xung Lượng DC trong các giao dịch trung hạn và dài hạn

5. Chúng ta dẫn đường nằm ngang (Horizontal) dọc theo điểm cực đại đáng kể giữa điểm cực tiểu thứ 1 và thứ 2 của chỉ báo Xung lượng.

6. Chúng ta đợi cho đường Xung lượng giao với đường nằm ngang theo hướng đi lên.

Chỉ báo Xung Lượng DC trong các giao dịch trung hạn và dài hạn
Chỉ báo Xung Lượng DC trong các giao dịch trung hạn và dài hạn

Vào lệnh:

Chúng ta mở một giao dịch giá tăng trong khoảng 1- 5 phút.

Lưu ý!

Nếu cả hai đường trên đồ thị và chỉ báo Xung Lượng đều dịch chuyển theo cùng một hướng thì sẽ không có sự hội tụ tại một điểm và khi đó thì chúng ta không được chốt giao dịch!

Giao dịch XUỐNG trong điều kiện phản chiếu ngược

Ta gặp phải dao động giá đi lên. Đồng thời, chỉ báo Xung Lượng nằm trên ngưỡng 0.00 và tiếp tục chuyển động theo hướng này, ví dụ: theo hướng giá giảm.

1. Ta đợi đến khi chỉ báo Xung lượng hình thành hai đỉnh (các điểm cực đại) trên đồ thị. Khi điểm cực đại thứ 2 được hình thành dưới điểm thứ nhất, nhưng vẫn nằm trên ngưỡng 0.00.

2. Ta dẫn đường (Ray) này từ trái sang phải, qua cácđiểm cực đạingay trên chỉ báo Xung lượng. Về cơ bản, chúng ra có được một đường dự báo hướng giá đi xuống trên chỉ báo này.

3. Trên đồ thị giáchúng ta cũng tạo nên một đường dựa theo các điểm cực đại, tương ứng với các điểm cực đại trên chỉ báo. Chúng ta cũng có được một đường dự báo xu hướng. Lần này là đường chỉ báo đi lên.

4. Nếu các đường sau khi hình thành phân tách ra thì đây được gọi là “điểm phân kỳ”, có nghĩa là sắp có một sự điều chỉnh về giá hoặc thậm chí giá sẽ đảo chiều từ đi lên thành đi xuống. Góc của điểm phân kỳ càng lớn thì càng có khả năng diễn ra sự đảo chiều và sự đảo chiều này sẽ càng mạnh mẽ hơn.

Chỉ báo Xung Lượng DC trong các giao dịch trung hạn và dài hạn
Chỉ báo Xung Lượng DC trong các giao dịch trung hạn và dài hạn

5. Chúng ta dẫn đường nằm ngang dọc theo điểm cực tiểu đáng kể giữa điểm cực đại thứ 1 và thứ 2 của chỉ báo Xung lượng.

6. Chúng ta đợi cho đường Xung lượng giao với đường nằm ngang theo hướng đi xuống.

Chỉ báo Xung Lượng DC trong các giao dịch trung hạn và dài hạn
Chỉ báo Xung Lượng DC trong các giao dịch trung hạn và dài hạn

Vào lệnh:

Chúng ta mở giao dịch XUỐNG trong khoảng 1- 5 phút.

Lưu ý! 

Nếu cả hai đường (Ray) trên đồ thị và chỉ báo Xung Lượng đều dịch chuyển theo cùng một hướng thì sẽ không có sự phân kỳ tại một điểm và khi đó thì chúng ta không được chốt giao dịch!

LƯU Ý:

Để lọc các tín hiệu, sử dụng phân tích đồ thị nến (các số liệu và hình nến), đường trung bình động (MA), và các công cụ tính Fibonacci.

Chỉ báo Xung Lượng DC trong các giao dịch trung hạn và dài hạn và áp dụng vào Binomo
4.2 trên 261 đánh giá

Bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here