Chú ý! Một chiến thuật hiệu quả nhưng phức tạp có tên là Gould và ứng dụng như thế nào vào Binomo

0
495

Chú ý! Một chiến thuật hiệu quả nhưng phức tạp có tên là Gould và ứng dụng như thế nào vào Binomo

Bạn có biết Edson Gould đã làm gì với các đường xu hướng trong những năm 1970 không? Ông đã gộp những đường này và tạo thành một chiến thuật giúp mang lại các tín hiệu chính xác. Đúng vậy, đối với thì sẽ khó hơn khi thiết lập cài đặt những chiến thuật thông thường. Bạn sẽ phải dùng một máy tính và đợi tín hiệu. Nhưng một khi được áp dụng đúng bạn sẽ thu về nhiều giao dịch sinh lời!

Cài đặt mẫu chiến thuật

Chọn khung thời gian từ 1 phút đến 5 phút và bất cứ tài sản có xu hướng nào.

Trên xu hướng tăng

 • Trong thẻ “Công cụ”, chọn “Horizontal” (đường ngang) và dùng đường này để đánh dấu điểm cao nhất và thấp nhất trên biểu đồ.
 • Trong thẻ “Công cụ”, chọn “Vertical” (đường thẳng đứng).
 • Chúng ta vẽ một đường thẳng đứng qua điểm cao nhất tại vùng (điểm này trên xu hướng tăng sang bên phải của điểm thấp nhất).
 • Ghi lại giá trị của điểm thấp nhất và cao nhất.
Chú ý! Một chiến thuật hiệu quả nhưng phức tạp có tên là Gould
Chú ý! Một chiến thuật hiệu quả nhưng phức tạp có tên là Gould

Bây giờ chúng ta phải làm phép trừ của điểm cao nhất với điểm thấp nhất. Trong ví dụ này, phép trừ này sẽ như sau:

Điểm cao nhất – Điểm thấp nhất = 113,4943 – 113,3105 = 0,1838

Chúng ta vẽ thêm hai đường nữa để chia khoảng cách giữa điểm cao nhất và điểm thấp nhất thành 3 phần bằng nhau. Để làm việc này, chúng ta cần tính toán thêm 2 mức nữa:

Mức 1/3:

 • Điểm thấp nhất + (Cao – Thấp) X 0,333.
 • Trong ví dụ của chúng ta, đó là 113,3105 + 0,1838 x 0,333 = 113,3717

Mức 2/3:

 • Điểm thấp nhất + (Cao – Thấp) X 0,667.
 • Trong ví dụ của chúng ta, đó là 113,3105 + 0,1838 x 0,667 = 113,4331

Có tổng cộng 4 đường nằm ngang và 1 đường thẳng đứng trên biểu đồ.

Giờ là phần quan trọng nhất. Chúng ta sẽ chọn công cụ “Beam” (tia) và vẽ 3 đường:

 • từ điểm thấp nhất đến điểm cao nhất;
 • từ điểm thấp nhất đến điểm giao giữa đường thẳng đứng và mức 1/3;
 • từ điểm thấp nhất đến điểm giao giữa đường thẳng đứng và mức 2/3;

Đây là kết quả cuối cùng:

Chú ý! Một chiến thuật hiệu quả nhưng phức tạp có tên là Gould
Chú ý! Một chiến thuật hiệu quả nhưng phức tạp có tên là Gould

Vẫn có chút chưa rõ phải không? Đừng lo. Việc tính toán này rất đáng để làm một lần để hiểu được sự đơn giản của chiến thuật!

Trên xu hướng giảm

Chúng ta cũng thực hiện giống hệt như vậy, chỉ khác là đường thẳng đứng được vẽ qua điểm thấp nhất (mà trên biểu đồ sẽ nằm bên phải của điểm cao nhất):

Chú ý! Một chiến thuật hiệu quả nhưng phức tạp có tên là Gould
Chú ý! Một chiến thuật hiệu quả nhưng phức tạp có tên là Gould

Chúng ta thực hiện phép trừ của điểm cao nhất với điểm thấp nhất. Trong ví dụ này, phép trừ này sẽ như sau:

Điểm cao nhất – Điểm thấp nhất = 113,5751 – 113,3104 = 0,2647

Chúng ta tính thêm hai mức nữa:

Mức 1/3:

 • Điểm cao nhất – (Cao – Thấp) X 0,333.
 • Trong ví dụ của chúng ta, đó là 113,5751 – 0,2647 х 0,333 = 113,4870

Mức 2/3:

 • Điểm cao nhất – (Cao – Thấp) X 0,667.
 • Trong ví dụ của chúng ta, đó là 113,5751 + 0,2647 x 0,667 = 113,398545

Chúng ta đánh dấu những mức này. Cuối cùng, chúng ta sẽ có 4 đường nằm ngang và 1 đường thằng đứng trên biểu đồ:

Chú ý! Một chiến thuật hiệu quả nhưng phức tạp có tên là Gould
Chú ý! Một chiến thuật hiệu quả nhưng phức tạp có tên là Gould

Giờ chúng ta chọn công cụ “Beam” (tia) và vẽ các đường:

 • Từ điểm cao nhất đến điểm thấp nhất;
 • Từ điểm cao nhất đến điểm giao giữa đường thẳng đứng và mức 2/3;
 • Từ điểm cao nhất đến điểm giao giữa đường thẳng đứng và mức 1/3;
Chú ý! Một chiến thuật hiệu quả nhưng phức tạp có tên là Gould
Chú ý! Một chiến thuật hiệu quả nhưng phức tạp có tên là Gould

Làm gì tiếp theo?

Các tia đóng vai trò làm các đường hỗ trợ và kháng cự.

Trong chiến thuật này, chúng ta xem xét quyền chọn ngược với xu hướng, giao dịch tại điểm bứt phá. Sẽ không có nhiều giao dịch, nhưng rủi ro của giao dịch sẽ ít hơn.

Giao dịch GIẢM

Trên xu hướng tăng, có hai vùng để vào giao dịch:

 • đường 2/3 bị phá vỡ theo chiều giảm – dự kiến di chuyển đến đường 1/3;
 • điểm phá vỡ của đường 1/3 cho thấy có khả năng xu hướng thay đổi.
Chú ý! Một chiến thuật hiệu quả nhưng phức tạp có tên là Gould
Chú ý! Một chiến thuật hiệu quả nhưng phức tạp có tên là Gould

Giao dịch TĂNG

Giống nhau, chỉ khác là trên xu hướng giảm

 • đường 2/3 bị phá vỡ theo chiều tăng – giá di chuyển đến đường 1/3;
 • khi đường 1/3 bị phá vỡ, xu hướng thay đổi.
Chú ý! Một chiến thuật hiệu quả nhưng phức tạp có tên là Gould
Chú ý! Một chiến thuật hiệu quả nhưng phức tạp có tên là Gould

QUAN TRỌNG! Sau khi có sự phá vỡ của đường 1/3 và có xu hướng thay đổi rõ ràng, các đường sẽ được vẽ lại cho xu hướng mới.

Sử dụng phân tích nến để lọc các tín hiệu sai và thực hiện các giao dịch chính xác hơn. Các ngưỡng Fibonacci và bất cứ chỉ báo nào mà bạn hiểu rõ đều sẽ hỗ trợ tốt cho bạn.

Chú ý! Một chiến thuật hiệu quả nhưng phức tạp có tên là Gould và ứng dụng như thế nào vào Binomo
4.5 trên 268 đánh giá

Bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here