Đây là số tiền mà các sàn giao dịch đang nắm giữ

0
12

Binance, Crypto.com, OKX, Deribit, Kucoin, Bitfinex và Huobi đã công bố về khoản tiền dự trữ sau sự sụp đổ của FTX.

Hầu hết các sàn giao dịch báo cáo – ngoại trừ Binance và Crypto.com – đã nêu chi tiết phần lớn về các khoản dự trữ sạch với tổng giá trị bị khóa (TVL) – và với các tài sản tiền điện tử do sàn giao dịch phát hành và nắm giữ.

Binance

Binance đã báo cáo lượng tiền dự trữ lớn nhất so với bất kỳ sàn giao dịch nào. Theo dữ liệu thông qua Defi Llama, dự trữ của gã khổng lồ tiền số đạt hơn 65 tỷ USD.

Tổng dự trữ của Binance — tính đến ngày 11 tháng 11 — bao gồm 475,000 BTC, 4,8 triệu ETH, 17,6 tỷ USDT, 21,7 tỷ BUSD, 601 triệu USDC và 58 triệu BNB. 

Binance nắm giữ một phần đáng kể nguồn dự trữ của mình bằng BUSD và BNB, trị giá khoảng 35 tỷ USD. Hầu hết các khoản nắm giữ BNB của sàn nằm trên Binance Smart Chain thông qua tiêu chuẩn BEP20 của sàn, mặc dù khoảng 15 triệu BNB được giữ trong dự trữ đã được phát hành qua mạng Ethereum.

Lưu ý thêm rằng stablecoin Binance, BUSD, được phát hành bởi Paxos chứ không phải bởi chính sàn giao dịch.  

Dự trữ của sàn giao dịch được chia thành 4 blockchain: Bitcoin, Binance Smart Chain, Ethereum và Tron. Sàn giao dịch cũng nắm giữ stablecoin USDC, USDT và BUSD trên chuỗi. 

Crypto.com 

Theo Defi Llama, nguồn dự trữ 2,46 tỷ USD của Crypto.com bao gồm 25% Bitcoin. USDT và ETH lần lượt chiếm 5% và 18%. 

Đáng chú ý, Crypto.com có 21% tổng nguồn dự trữ của mình là từ Shiba Inu. Nguồn dự trữ của Crypto.com được chia thành Bitcoin, Ethereum, USDT và Shiba Inu.

OKX 

Phần lớn dự trữ của OKX được giữ bằng stablecoin, với 2,43 tỷ USDT và 195 triệu USDC. Theo Defi Llama, sàn giao dịch có trụ sở tại Seychelles cũng có 91,000 BTC dự trữ. 

62% dự trữ của OKX được giữ trên Ethereum, với 27% được giữ bằng Bitcoin. Tron và Arbitrum lần lượt chiếm 5% và 3%. 

Bitfinex

Bitfinex đã báo cáo khoản dự trữ của mình là 5,06 tỷ USD, 3,26 tỷ USD trong số đó là Bitcoin. Dự trữ còn lại của sàn giao dịch là ETH trị giá 1,49 tỷ USD, 88 triệu đô la Mỹ bằng USDT và 55 triệu đô la Mỹ bằng USDC.

Phần lớn dự trữ của sàn giao dịch được chia thành ba chain: Bitcoin, Ethereum và Tron. Phần lớn các khoản nắm giữ là bằng Bitcoin, phần còn lại chủ yếu được nắm giữ trên Ethereum và một số ít là Tron.

Huobi

Theo Defi Llama, Huobi đã báo cáo nguồn dự trữ của sàn hơn 3,11 tỷ USD. Dự trữ của sàn giao dịch bao gồm 43,200 BTC, 274,000 ETH, 820 triệu USDT và 9,7 tỷ TRX.

Phần lớn dự trữ của Huobi được giữ trên các tài sản như Ethereum, chiếm 43% tổng số. Bitcoin và Tron lần lượt chiếm 34% và 23%. 

Huobi đang nắm giữ tài sản từ các blockchain khác, bao gồm Algorand, Avalanche, Polygon, Litecoin, EOS và Solana. Mỗi chain này chiếm 1% hoặc ít hơn nguồn dự trữ của sàn.

(BTA sẽ tiếp tục cập nhật các sàn giao dịch khác…)

Rate this post
Đây là số tiền mà các sàn giao dịch đang nắm giữ
4.2 trên 79 đánh giá

Bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here