Điểm phá hỗ trợ Fibonacci – ngưỡng Fibonacci rất hiệu quả trong việc dự đoán giá trong Binomo

0
366

Điểm phá hỗ trợ Fibonacci – ngưỡng Fibonacci rất hiệu quả trong việc dự đoán giá trong Binomo

Các ngưỡng Fibonacci rất hiệu quả trong việc dự đoán giá của bất cứ loại tài sản nào. Ngưỡng Fibonacci được sử dụng toàn cầu. Và rất dễ sử dụng và điều chỉnh các ngưỡng này. Giờ hãy cùng xem hướng dẫn sau.

Thiết lập thông số

Chúng ta chọn cặp tiền tệ EUR/USD. Và khung thời gian từ 15 giây tới 1 phút.

Ở góc dưới bên trái, nhấn vào “Chỉ báo”. Và chọn MA (đường trung bình động). Chúng ta thiết lập những thông số sau:

  • Giai đoạn – 120
  • Dạng – đơn giản
  • Màu – đỏ

Xác định xu hướng: nếu giá phá đường MA từ dưới đi lên thì đây là xu hướng tăng. Từ trên xuống dưới thì đây là xu hướng giảm. Giao dịch được thực hiện theo xu hướng!

Giao dịch TĂNG theo xu hướng tăng

Chúng ta đợi khi có sự bắt đầu điều chỉnh (giá quay lại xu hướng giảm). Chọn thanh “Công cụ” và nhấn vào “Fibo”. Chúng ta nhấn vào điểm cực tiểu địa phương (“đáy”). Rồi nhấn vào điểm cực đại đã hình thành ngay sau khi sự điều chỉnh bắt đầu.

Nếu thị trường hình thành một điểm cực tiểu địa phương mới trong khoảng 38,2-61,8%. Và xu hướng chính đổi hướng. Hãy mở một giao dịch TĂNG trong thời gian phá ngưỡng này hoặc chạm vào mức 38,2% (ưu tiên phá ngưỡng hơn).

Trong trường hợp xảy ra phá ngưỡng hoặc chạm vào điểm cực đại trước đó. Chúng ta thực hiện giao dịch TĂNG trong ngắn hạn.

Hãy xem biểu thị trên biểu đồ:

Điểm phá hỗ trợ Fibonacci
Điểm phá hỗ trợ Fibonacci

Giao dịch giảm theo xu hướng giảm

Chúng ta đợi khi có sự bắt đầu điều chỉnh (giá quay lại xu hướng tăng). Chọn thanh “Công cụ” và nhấn vào “Fibo”. Chúng ta nhấn vào điểm cực đại địa phương (“đỉnh”). Rồi nhấn vào điểm cực tiểu đã hình thành ngay sau khi sự điều chỉnh bắt đầu.

Nếu thị trường hình thành một điểm cực đại địa phương mới trong khoảng 38,2-61,8% và xu hướng chính đổi hướng. Hãy mở một giao dịch GIẢM trong thời gian phá ngưỡng này. Hoặc chạm vào mức 38,2% (ưu tiên phá ngưỡng hơn).

Trong trường hợp xảy ra phá ngưỡng hoặc chạm vào điểm cực tiểu trước đó. Chúng ta thực hiện giao dịch GIẢM trong ngắn hạn.

Ví dụ:

Điểm phá hỗ trợ Fibonacci
Điểm phá hỗ trợ Fibonacci

Lưu ý! Nếu điểm cực tiểu (cực đại) địa phương KHÔNG hình thành trong khoảng 38,2-61,8%. Chúng ta không thực hiện giao dịch! Chúng ta sẽ đợi sự thay đổi về xu hướng tiếp theo.

Điểm phá hỗ trợ Fibonacci – ngưỡng Fibonacci rất hiệu quả trong việc dự đoán giá trong Binomo
4.5 trên 229 đánh giá

Bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here