BitcoinEthereumXRP$0.306509
$9710.43$204.76BCH$282.71
-10.61%-12.09%LTC$79.72

Các dạng biểu đồ cơ bản và áp dụng vào phân tích thị trường...

Những điều cơ bản về biểu đồ dạng thanh (Biểu đồ OHLC) Biểu đồ dạng thanh hay biểu đồ OHLC – Open, High, Low, Close...

Mô hình nến Bearish Engulfing là gì và áp dụng vào phân tích thị...

Mô hình nến Bearish Engulfing​Mô hình nến Bearish Engulfing (nhấn chìm giảm) là một mô hình cặp hai nến ngược nhau. Trong một xu...

Mô hình giá Broadening Right Angle là gì và áp dụng vào phân tích...

Mô hình Right-Angled Broadening & Ascending (RBA) ​Mô hình RBA khá giống mô hình đỉnh và đáy mở rộng. Ngoại trừ việc có một...

Mô hình giá Broadening Top/Bottom là gì và áp dụng vào phân tích thị...

Mô hình Broadening Top, Megaphone, Reverse Triangles, or Funnels ​Mô hình Broadening đôi khi được gọi là mô hình Megaphone. Reversed Triangle hay mô...

Mô hình nến Bearish Harami là gì và áp dụng vào phân tích thị...

Mô hình nến Bearish Harami​Bearish Harami là hai nến cảnh báo khả năng xu hướng thay đổi sang giảm . Nếu nó...

Mô hình nến Belt Hold Lines là gì và áp dụng vào phân tích...

Mô hình Bullish Belt Hold ​Belt Hold là một mô hình nến đơn. Một Bullish Belt Hold xảy ra khi giá mở cửa ở...

Mô hình nến Bullish Engulfing là gì và áp dụng vào phân tích thị...

Mô hình Bullish Engulfing ​Mô hình nến nhấn chìm tăng (Bullish Engulfing). Là một mô hình cặp hai nến ngược nhau xảy ra trong...

Mô hình nến Bullish Harami là gì và ứng dụng vào phân tích thị...

Mô hình Bullish Harami​Bullish Harami là hai nến dấu hiệu thay đổi xu hướng.Và dự báo khả năng tăng giá nếu nó xảy...

Mô hình nến Bullish Counterattack Line là gì và ứng dụng vào phân tích...

Mô hình Bullish Counterattack Line (đường phản công tăng)​Bullish Counterattack Line . Hay đường giao nhau tăng là mô hình hai nến xảy ra sau...

Mô hình nến Dark Cloud Cover là gì và ứng dụng vào phân tích...

Mô hình Dark Cloud Cover | Bearish Piercing Line ​Dark Cloud Cover hay còn gọi là Bearish Piercing Line. Là một mô hình xu...