Kênh xu hướng – Cách xác nhận và giao dịch tại IQ Option

0
232

Xu hướng là kim chỉ nam để bạn có thể giao dịch và kiếm tiền tại IQ Option. Vậy thì kênh xu hướng thì sao? Có quan trọng không? Làm thể nào để xác nhận và giao dịch với kênh xu hướng? Qua bài viết này, bạn sẽ biết rõ mọi thứ về kênh xu hướng.

Kênh xu hướng là gì?

Kênh xu hướng (kênh giá – Channel Line) được hình thành từ một đường thẳng song song với đường xu hướng. Đặc biệt, giá sẽ di chuyển trong vùng xu hướng này.

Kênh xu hướng là gì?

Kênh xu hướng có 3 dạng: Kênh xu hướng tăng, kênh xu hướng giảm và kênh xu hướng đi ngang.

Kênh xu hướng tăng (Kênh giá tăng – Bullish Channel)

Để tạo kênh giá tăng chỉ cần vẽ thêm 1 đường thẳng song song với đường xu hướng tăng và sau đó di chuyển đường thẳng mới đó đến vị trí mà nó chạm đỉnh gần nhất. Nếu đường thẳng này nối 2 đỉnh trở lên => Giá đang hoạt động trong 1 kênh xu hướng tăng.

Đặc điểm:

  • Gồm 2 đường line song song hướng lên, 1 đường Support (Hỗ trợ), 1 đường Resistance (Kháng cự).

  • Giá sẽ di chuyển lên xuống giữa 2 đường line Hỗ trợ và Kháng cự của kênh giá.

Kênh xu hướng tăng (Kênh giá tăng – Bullish Channel)

Ví dụ cụ thể tại IQ Option

Kênh xu hướng tăng tại IQ Option

Kênh xu hướng giảm (kênh giá giảm – Bearish Channel)

Để tạo nên kênh giá giảm chỉ cần vẽ thêm một đường thẳng song song với đường xu hướng giảm và sau đó di chuyển và sau đó di chuyển đường thẳng mới đó đến vị trí mà nó chạm đáy gần nhất. Nếu đường thẳng này nối 2 đáy trở lên => Giá đang hoạt động trong 1 kênh xu hướng giảm.

Đặc điểm:

  • Gồm 2 đường song song hướng xuống, 1 đường Support (Hỗ trợ), 1 đường Resistance (Kháng cự).

  • Giá sẽ di chuyển lên xuống giữa 2 đường line Hỗ trợ và Kháng cự của kênh giá.

Kênh xu hướng tăng (Kênh giá tăng – Bullish Channel)

Ví dụ cụ thể tại IQ Option

Kênh xu hướng giảm tại IQ Option

Kênh xu hướng đi ngang (Horizontal Channel)

Để tạo nên kênh giá ngang chỉ cần vẽ 2 đường thẳng song song khi thị trường chưa tạo được xu hướng , 1 đường nối các đỉnh lại với nhau và 1 đường nối các đáy lại với nhau.

Đặc điểm :

  • Gồm 2 đường song song đi ngang, 1 đường Support (Hỗ trợ), 1 đường Resistance (Kháng cự).

  • Giá sẽ di chuyển lên xuống giữa 2 đường line Hỗ trợ và Kháng cự của kênh giá.

Kênh xu hướng đi ngang (Horizontal Channel)

Mục đích của kênh xu hướng

  • Dùng để giao dịch ngược chiều với xu hướng chính trong thời gian ngắn hạn mang lại hiệu quả cao.

  • Dùng để xác nhận tính bền vững của xu hướng đang diễn ra.

Một vài tín hiệu tiêu biểu

Kênh tăng giá

HIGHER = Kênh giá tăng + giá chạm đường hỗ trợ trong kênh giá tăng. Thời gian kết thúc lệnh 15 phút trở lên.

LOWER = Kênh giá tăng + giá chạm đường kháng cự trong kênh kênh giá tăng. Thời gian kết thúc lệnh 5 phút.

Vào lệnh trong kênh giá tăng tại IQ Option

Kênh giảm giá

HIGHER = Kênh giá giảm + giá chạm vào đường hỗ trợ kênh giá giảm . Thời gian kết thúc lệnh 15 phút trở lên.

LOWER = Kênh giá giảm + giá chạm vào đường kháng cự kênh giá giảm. Thời gian kết thúc lệnh 5 phút.

Vào lệnh trong kênh giá giảm tại IQ Option

Kênh giá đi ngang

HIGHER = Kênh giá đi ngang + giá chạm vào đường hỗ trợ kênh giá ngang . Thời gian kết thúc lệnh 5 phút .

LOWER = Kênh giá đi ngang + giá chạm đường kháng cự kênh giá ngang. Thời gian kết thúc lệnh 5 phút.

Vào lệnh trong kênh giá đi ngang tại IQ Option

Trên đây là một vài ví dụ của kênh xu hướng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi

Kênh xu hướng – Cách xác nhận và giao dịch tại IQ Option
4.4 trên 202 đánh giá

Bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here