Phân tích Forex phiên Âu ngày 11/07 – Một số mô hình và vùng giá cần lưu ý

0
279

Phân tích Forex phiên Âu ngày 11/07 – Một số mô hình và vùng giá cần lưu ý

PHÂN TÍCH EURUSD BIỂU ĐỒ 1 GIỜ

Phân tích Forex phiên Âu ngày 11/07 - Một số mô hình và vùng giá cần lưu ý
Phân tích Forex phiên Âu ngày 11/07 – Một số mô hình và vùng giá cần lưu ý

Mua EURUSD hôm qua trúng đáy.

Chúng ta có thể chứng kiến sự thay đổi trong xu hướng của EURUSD. Từ tăng sang giảm, thể hiện qua các đỉnh thấp dần và đáy thấp dần. Vì vậy, hôm nay tôi nghiêng sang về bán EURUSD.

PHÂN TÍCH GBPUSD BIỂU ĐỒ 1 GIỜ

Phân tích Forex phiên Âu ngày 11/07 - Một số mô hình và vùng giá cần lưu ý
Phân tích Forex phiên Âu ngày 11/07 – Một số mô hình và vùng giá cần lưu ý

Bán GBPUSD hôm qua rất tiếc là dừng lỗ, khi GBPUSD lên trên vùng bán rồi rơi xuống dưới trở lại.

Xu hướng của GBPUSD là giảm, khi mà nó tạo đáy thấp hơn so với trước. Mô hình hiện tại như là 1 tam giác cân – symmetrical triangle. Chúng ta đợi nó lên trên cao rồi bán xuống nhé.

PHÂN TÍCH USDCHF BIỂU ĐỒ 1 GIỜ

Phân tích Forex phiên Âu ngày 11/07 - Một số mô hình và vùng giá cần lưu ý
Phân tích Forex phiên Âu ngày 11/07 – Một số mô hình và vùng giá cần lưu ý

Mua USDCHF hôm qua trúng đáy

Hôm nay do USDCHF vẫn đang trong cấu trúc tăng giá nên chúng ta mua vào.

Phân tích Forex phiên Âu ngày 11/07 – Một số mô hình và vùng giá cần lưu ý

4.3 trên 97 đánh giá

Bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here