Quạt Fibonacci là gì và ứng dụng vào phân tích Binomo

0
451

Quạt Fibonacci là gì và ứng dụng vào phân tích Binomo

Quạt Fibonacci phát huy hiệu quả với bất kỳ tài sản nào. Các đường xu hướng là phổ quát và không đổi được. Nhưng chúng ta cần điều chỉnh các mức Fibonacci dựa trên các công cụ phân tích kỹ thuật. Như đường trung bình động, chỉ báo RSI, Dải Bollinger và các chỉ báo khác.

Tùy chỉnh mẫu hình

Chọn khung thời gian từ 15 giây đến 5 phút

Thêm một đường trung bình động đơn giản (SMA) vào biểu đồ với khoảng thời gian (period) là 60

Điều kiện giao dịch TĂNG:

1. Đợi đến khi xuất hiện xu hướng tăng. Giá tài sản phá đường SMA từ dưới lên cho thấy đang có xu hướng tăng. Lưu ý điểm cực tiểu (mức thấp nhất, được đánh dấu bằng chữ A)

2. Đợi đến khi hình thành điểm cực đại (mức đỉnh, được đánh dấu bằng chữ B).
Chọn công cụ “Horizon” và thiết lập tất cả các mức hỗ trợ/kháng cự quan trọng trên đoạn “cực tiểu-cực đại” đã chọn.

3. Mở rộng Quạt Fibonacci từ điểm A đến điểm B. Đồ thị thể hiện các mức 38,2%, 50%, 61,8% trên các đường xu hướng hỗ trợ/kháng cự (trong ví dụ này là xu hướng đi lên).
Chờ xuất hiện điều chỉnh giá – giá quay đầu giảm đến một trong các mức trên quạt. Mở giao dịch TĂNG chờ giá bật lên trên các mức này.

Quạt Fibonacci
Quạt Fibonacci

4. Hình hình thành điểm cực đại mới (bức phá lên trên mức cực đại trước đó), bạn có thể chuyển dịch quạt theo điểm này, trong hình hình đồ thị Quạt rõ ràng đã không còn hữu dụng.

5. Nên chạy giao dịch từ 3-10 phút.

Điều kiện giao dịch GIẢM:

1. Đợi đến khi xuất hiện xu hướng giảm. Đường giá tài sản đang giảm đi xuống cắt đường SMA.
Đánh dấu điểm cực đại (mức đỉnh được đánh dấu bằng chữ A)

2. Đợi đến khi hình thành điểm cực tiểu (mức thấp nhất được đánh dấu bằng chữ B).
Chọn công cụ “Horizon” và thiết lập tất cả các mức hỗ trợ/kháng cự quan trọng trên đoạn “cực tiểu-cực đại” đã chọn.

3. Mở rộng Quạt Fibonacci từ điểm A đến điểm B. Đồ thị thể hiện các mức 38,2%, 50%, 61,8% trên các đường xu hướng hỗ trợ/kháng cự (trong ví dụ này là xu hướng đi xuống).

Quạt Fibonacci
Quạt Fibonacci

Chờ xuất hiện điều chỉnh giá – giá quay đầu tăng đến một trong các mức trên quạt. Mở giao dịch GIẢM chờ giá bật xuống dưới các mức này.

Quạt Fibonacci
Quạt Fibonacci

4. Hình hình thành điểm cực tiểu mới (bức phá khởi mức cực tiểu trước đó), bạn có thể chuyển dịch quạt theo điểm này, trong hình hình đồ thị Quạt rõ ràng đã không còn hữu dụng.

5. Nên chạy giao dịch từ 3-10 phút.

Lưu ý! Các điểm giao cắt giữa các đường hỗ trợ/kháng cự nằm ngang. Và đường trung bình động với các đường Quạt Fibonacci là các điểm hỗ trợ/kháng cực đặc biệt mạnh. Trong giai đoạn thị trường “im ắng”. Thường thậm chí sau khi có các tin tức quan trọng, 80-85% khả năng sẽ giá sẽ chậm đổi hướng hoặc ít nhất là chậm biến động.

Quạt Fibonacci là gì và ứng dụng vào phân tích Binomo
4.5 trên 242 đánh giá

Bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here